Akrofonoloji Ürünleri

Eski Ortaçağ Astroloji İşaretleri

Zodyak, gezegenler ve diğer astrolojik veya astronomik fenomenleri temsil eden işaretlerin eskilerde kullanımı 10. veya 11. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Helenistik dönemdeki astrologlar (eski çağlara kadar) genelde burçların ve gezegenlerin isimlerini veya kısaltmalarını yazmaktaydı.

Bu dönemde Güneş ve Ay için işaretler kullanıldı, ama kullandıkları gezegenlere ve işaretlere ait resimsel sunumlardan sadece çok azı günümüze kadar gelebildi.

Aşağıdaki işaretler tablosu, 6. yüzyıl Bizans astrologu Rhetorius’un 10. yüzyılda Otto Neugebauer’in Yunan Burçlarında belirttiği el yazmalarından elde edilmiştir.
Burçlar Gezegenler ve Diğer İşaretler
Koç
Modern işaret buna çok benzemektedir.
Güneş (Helios)
Bu Helenistik döneme ait bir işaret. Eski zamanlarda kullanımı sihirli papirüs üzerinde kanıtlanmıştır.
Boğa
Bu, modern işaretten oldukça farklıdır. Oğlak burcunun modern işaretine daha çok benzemektedir.
Ay (Selene)
Bu Helenistik döneme ait bir işarettir. Eski zamanlarda kullanımı sihirli papirüs üzerinde kanıtlanmıştır. Bazen modern şekli tam tersidir.
İkizler
İkizlerin çizgileri yatay, ama modern işarette çizgiler dikeydir, Romen sayısı II gibi.
Merkür (Hermes)
Venüs gibi modern olana benzemektedir, ama çarpı yerine kanca bulunmaktadır.
Yengeç
Modern işaret ile aynı.
Venüs (Aphrodite)
Modern Venüs’e benzer, ama çarpı yerine kanca bulunmaktadır.
Aslan
Modern işarete benzer, ama yönü değişik.
Mars (Ares)
Modern işarete benzemektedir. Ancak bunda dairenin içerisinden bir ok geçmektedir.
Başak
Modern işaretten çok farklı, çarpı üzerindeki “M” harfi oldukça belirgin.
Jüpiter (Zeus)
Zeta, “Zeus” içindir. Dios, Jüpiter için daha sonradan söylenmiş bir Yunan kelimesidir, bazen eski Zeus için de kullanılmaktadır.
Terazi
Modern işaret ile aynı.
Satürn (Kronos)
Modern işaret, sol ayağı çekerek ve bir çapraz bir çizgi konarak bundan esinlenmiş olabilir.
Akrep
Modern işaretten çok farklı. Modern işaret üzerindeki “M” harfi bunda biraz daha zayıf. Bu ayrıca Oğlak burcunun modern işaretine daha çok benzemektedir.
Ay’ın Kuzey Düğümü
Kuzey ve Güney Düğümleri burada modern işarettekinin tam tersi şeklinde gösterilmiş.
Yay
Modern işarete çok benzemektedir, ama dikey olarak gösterilmiştir.
Ay’ın Güney Düğümü
Modern Güney Düğümünün tam tersi.
Oğlak
Bu modern işaretten oldukça farklı. Bu kuyrukluyıldız Ceres için modern astrolojide kullanılan işarete daha çok benzemektedir.
Yükselen Burç
Muhtemelen çeşitli Yunan harflerinin bir kombinasyonu.
Kova
Modern işaret ile aynı.
Başucu
Muhtemelen çeşitli Yunan harflerinin bir kombinasyonu.
Balık
Modern işarete benzemekte. Ama burada balıkları tutan sınır yok, onun yerine muhtemelen gözleri temsil etmesi için noktalar kullanılmış.