Akrofonoloji Ürünleri

Astroloji Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K M N O Ö P S T U Ü Y Z

AAçılar (Aspect): Bir yıldız haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçla açılar meydana getirirler. Bu açıların kimi olumlu kimi olumsuz sayılır. Açıları kuran gezegenler çok daha etkili duruma gelebilirler. Astrolojide açıların yorumlanmasına çok önem verilir.
Akrep (Scorpio): Zodyak’ın sekizinci burcudur. Bu burçta Güneş, 24 Ekim - 22 Kasım devresinde yer alır.
Alçalan Burç (Descendent): Doğum saat ve yerinde batı ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcu ve derecesi.
Altmış (Sextile): Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkiler kurarlar. Bu uyumlu açıya ‘Altmış’ denilir.
Arketip: İnsan bilincinde kolektif ve evrensel olarak bulunan temel imge; bireysel kimliğin sentezini oluşturan efsanevi hammadde.
Aslan (Leo): Zodyak’ın beşinci burcudur. Güneş, 24 Temmuz - 23 Ağustos devresinde bu burçta kalır.
Astrolog: Gök haritasını çıkaran ve ayrıntılarına göre bunu yorumlayan kimse.
Astroloji Türleri: Dünya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, sağlık gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir. ‘Seçim’ denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür.
Ateş (Fire): Zodyak’ın burçları belirli gruplara ayrılırlar. Ateş de böyle bir gruptur. Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır. Buna Ateş Üçlüsü de denir.
Ayakucu (IC - Nadir): Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.
Ay'ın Güney düğümü (South Moon Node): Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir ve simgesiyle gösterilir.
Ay'ın Kuzey düğümü (North Moon Node):
Ay ilerlerken ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir Bu nokta simgesiyle belirtilir.
Ayrılma (Seperation): Kavuşum konumunda olan iki gezegenden hızlı hareket edenin diğerinden uzaklaşması.Başa dön

BBalık (Pisces): Zodyak’ın onikinci burcudur. Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır.
Başak (Virgo): Zodyak’ın altıncı burcudur. Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır.
Başucu (MC - Zenit): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna ‘Gökyüzü Ortası’ da denilir.
Batı Evleri (Occidental):
Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.
Birleşme (Conjunction): Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur. Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir. Birleşme açısında iki gezegen arasında 8 derece kadar pay bırakılır.
Boğa (Taurus): Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs'ta iken bu burçta kalır.
Bohça: Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekil. Güçlerin böyle toplanması insanın sadece belirli birkaç konuyla ilgilenmesine yol açar.
Burçlar Kuşağı (Zodiac): Bk. Zodyak.

CCastor ve Pollux: İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız. Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux’un adı verilmiştir. İkizler burcunda bu tür zıtlıklar olduğu söylenir.
Çift Karakterli Burçlar (Bicorporeal Signs): İkizler, Yay, Balık. Ay bu burçlardan birinde ve sert etkiler almışsa birden fazla evliliğe neden olur.

DDış Kavuşum Konumu (Superior Conjuction): Dış gezegenler yer - güneş, gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.Başa dön
Direkt (Direct):
Bir gezegenin burçtan burca giderken ileri doğru hareket etmesi.
Dişi ve Erkek Gezegenler (Feminine and Masculine Planets): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür erkek; Ay ve Venüs dişidir.
Değişir Grup (Mutable): Zodyak’ın dört burcu değişir türdendir. Yani bu burçlar, kolaylıkla durumlara uyarlar. Buna Değişir Dörtlü de denir. İkizler, Başak, Yay ve Balık bu gruba girerler.
Doğu Evleri (Oriental, Eastern): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yaparlar.
Doğum Haritası (Horoscope): Bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünyadan görülüşü. Yıldız Haritası olarak ta anılan doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır. Bu harita insanın kişiliğini, yeteneklerini özelliklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir.
Dönence (Tropic): Ay ya da Güneş'in görünen hareketle gelip geri döndüğü yer. Yaz dönencesi, kış dönencesi gibi. Yengeç ve Oğlak dönenceleri.
Dörtlüler (Qualities): Zodyak’ın burçları özelliklerine göre belirli gruplarda toplanırlar. Her bir grupta dört burç olduğu için buna bu isim takılmıştır. Dörtlüler, Öncü, Sabit ve Değişir olmak üzere üç gruptur.
Duran Yıldız (Fixed Star): Yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız.
Düşüş (Fall): Bir gezegenin kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alması nedeniyle güçsüzleşmesi. Örneğin Güneş Terazi burcunda düşüş (güçsüz) konumundadır.Başa dön

EEkinoks (Equinox): Bir yıl içinde gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olduğu iki günden biri; baharın ilk günü veya sonbaharın ilk günü.
Ekliptik (Ecliptic):
Güneş'in ve diğer gezegenlerin dünya çevresindeki gözle görülen yörüngesi: Güneş'in dünyadan görüldüğü gibi bir yıl içinde kat ettiği göksel daire.
Eksenler Sistemi (System of Axes): Horoskop iki ana eksene bölünmüştür. Doğu-batı ufuk ekseni ve imi um coeli-medium coeli ekseni (Güneş'in öğle ve gece yarısı noktaları). Eksenler sistemi ile zodyak'ın oluşturduğu dört kesişme noktası şunlardır. Doğu ufkundaki yükselen (Ascendant=AC), batı ufkundaki alçalan (Descendant=DC), öğle noktasındaki Medium Coeli (MC) ve gece yarısı noktasındaki İmium Coeli (IC).
Eksi Yön (In Clock Wise Direction): Güneş, ay ve gezegenlerin görünürdeki hareket yönü.
Enlem Tabloları: Gök haritası çıkarırken burçların hangi evlere düşeceği bu Enlem Tablolarından anlaşılır. Ephemeris’lerde böyle türlü enlem tabloları bulunur. İstanbul için New York Enlem Tablosu kullanılır. Çünkü her iki kent de Kuzey 40 enlemindedir.
Ephemeris: Bk. Gökgünlüğü.
Eşlek (Equator): Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin yer yuvarlağı ile ara kesiti.
Evler (Table of Houses): Aslında bu ‘Gökyüzünün Evleri’ diye anılır. Gökyüzü bir daire olarak kabul edilir. Bu 30 derecelik eşit on iki kısma bölünür. Her bir evin kendi özellikleri vardır. Bu evlere düşen burç ve gezegenlere göre yorum yapılır.
Ev Çizgileri (Cusps): Doğum haritasındaki evlerin başlangıç noktalarıdır. Eski yönde işaretlenir. Bu çizgilerle kavuşum konumundaki gezegenler o evle ilgili konularda güçlü etkiler yaparlar. Evlerin en güçlü olduğu konum ortaları değil, başlangıç noktalarıdır. Bu nedenle astroloji bir evin başlangıcına büyük değer ve önem verir.
Ev Sistemleri (House Systems): Evlerin bölünmesi (ev çizgilerinin belirlenmesi) kullanılan yönteme göre değişir. En çok bilinen sistemler (Dr. Walter Koch'un saptadığı) Koch yöntemi, (Placidus De Titus'un Placidean yöntemi, (Giovanni Campani'nin) Campanus yöntemi, (Johannes Müller'in) Regiomantonus yöntemi ve eşit evler (Equal Houses) yöntemidir.
Evlilik Noktası (Part of Marriage): Yükselen Burç + Venüs - Jüpiter (gündüz), Yükselen Burç + Jüpiter - Venüs (gece).Başa dön

FFokalizör: Doğum haritasında, gücü vurgulanmış ve stratejik olarak konumlanmış bir gezegen.
GGerçek Yıldız Zamanı (Apparent Sideral Time): Güneş yerine ve gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük hıza göre belirlenmiş zaman. Doğum haritası yıldız zamanına göre çıkarılır. Birim 1 yıldız günüdür.
Geri Gitme (Retrograde): Gezegenler ekliptikte hareket ettikleri için, bunların hızları, dünyadan bakıldığında, ekliptiğin uzun tarafında ya da ucuna yakın tarafında olmalarına göre değişir. Dünya da böyle bir ekliptik yörüngede hareket ettiği için, bazen bir başka gezegenden daha "hızlı" hareket eder gibi görünür. Bu durum, o gezegenin geriye doğru gittiği izlenimini vermesine yol açar. Özellikle karmik astrolojide bu fenomen bir hayli önemlidir.
Geometrik Şekiller: Gök haritalarında üçgen, kare vs. gibi geometrik şekiller görülür. Bunlara birbirleriyle fazla açı yapan güçler neden olur.
Gezegenler (Planets): Güneş sistemimizde dünyadan başka sekiz gezegen bulunur. Bunlar da Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Pluto’dur. Dünyamız da aynı sistemde bir gezegendir.
Gök Ekseni (Axis of Celestial Sphere): İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni.
Gök Eşleği (Celestial Equator): Gök eksenine dünya merkezinde dik olan düzlemin gök kubbe ile ara kesiti.
Gökgünlüğü (Ephemeris): Her yıl çıkarılan, Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzündeki durumlarını belirten tablo. Gökgünlüğünde ayrıca Enlem derecelerine göre evlere giren burçlar, Güneş, Ay tutulmaları ve astrolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur. Gök haritasını çıkarmak isteyen kimseye doğduğu yılın gökgünlüğü gereklidir.
Gökkubbe (Celestial Sphere): Yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.
Gök Kutbu (Celestial Pole): Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri.
Gösterge Gezegeni (Significator): Doğum haritasındaki evlerin eylem alanlarını gösteren gezegendir.
Greenwich Meridyeni: Dünya saat ayarı Greenwich meridyenine göre yapılır. Greenwich’in bulunduğu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir. Bunun doğusundaki boylamlarda Güneş daha erken doğar. Dolayısıyla saat daha ileridir. Greenwich’in batısında ise Güneş daha geç doğar ve dolayısıyla saat daha geridir.
Güçlü Gezegen (Exaltation): Bir doğum haritasında yönettiği burca giren Güneş, Ay veya gezegenler çok güçlü sayılırlar. Bunlardan ‘Güçlü’, Etkili Gezegen’ olarak söz edilir.
Güçlü Konum (Exaltation): Bir gezegenin en güçlü olduğu burçtur. Bir doğum haritasında gezegenlerin çoğu güçlü konumdaysa o kişi yükselecek demektir.
Güçsüz Konum (Fall): Bir gezegen kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alıyor ise güçsüz durumdadır. Örneğin Güneş Terazi burcunda güçsüz durumdadır.
Güçlülük (Dignity): Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik vurgular nedeniyle gücünün artması.
Güçsüzlük (Debility): Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik birimler nedeniyle gücünün azalması.
Güneş Haritası (Solar Chart): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş’in bulunduğu nokta yükselen burç kabul edilerek hazırlanan doğum haritası.Başa dön

HHastalık Noktası (Part of Sickness): Yükselen burç + Mars - Satürn.
Hava (Air): Zodyak’ın üç burcu Hava grubuna girer. Bunlar da İkizler, Terazi ve Kova’dır. Hava üçlüsünün kafa ve zekayla ilgisi vardır.
Helyosantrik (Heliocentric): Modern bilime göre, Güneş'i gezegenler sisteminin merkezine koyan evren görünümü.

IIlım (Equinox): Güneş'in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.
Imum Coeli (IC - Zenit):
Bir doğum haritasında gökyüzünün en yüksek kesitinin karşısına düşen noktadır.
Işıklar (Luminaries, Lights): Doğum haritasında Güneş ve Ay’dan ‘Işıklar’ diye söz edilir. Doğum haritasının en önemli güçleri ışıklardır. Güneş kişiliği, Ay da duyguları temsil eder.Başa dön

İİkizler (Gemini): İkizler Zodyak’ın üçüncü burcudur. Güneş, 21 Mayıs - 21 Haziran'da bu burçta kalır.
İlerletme (Progressions): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün=1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kullanılır.

JJeosantrik (Geocentric-Yer merkezli): Dünya'nın helyosantrik görünümünün karşıtı olan ve dünya üzerinde bulunan kişinin pozisyonunu kozmosun merkezi olarak kabul eden ve astrolojide en yaygın kullanılan bakış açısıdır.


KKare (Square): Doğum haritasında 90 derecelik açıya kare denilir. Bu daima sert etki yapar. Bazen böyle kare açı yapan gezegenlere bir üçüncüsü da sert etki yapabilir. Buna da T Karesi veya T cetveli denir.
Karma: Kişiliğin geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktardığı iyi ve kötü alışkanlıkları ifade eden Hindu kökenli kelime.
Karşılıklı Etki (Mutual Reception): Doğum haritasında iki gezegen birbirlerinin burçlarına düşerlerse olumlu bir denge sağlanır. İki güç birbirlerine yararlı etki yapabilir.
Kepçe: Doğum haritasında dokuz güç üst tarafa toplanır ve teki aşağıda kalırsa bu şekle ‘Kepçe’ denilir. Kepçe insana başarı verebilir.
Kesit: Zodyak’ın burçlarını veya gökyüzü evlerini ayıran çizgilere kesit denilir.
Koç (Aries): Zodyak’ın birinci burcu olan Koç Güneşin 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burçta kalır.
Kova (Aquarius): Zodyak’ın onbirinci burcu olan Kova Güneşin 21 Ocak - 18 Şubat devresinde bu burçta kalır.
Köşeler (Angles): Birinci, Dördüncü, Yedinci ve Onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.
Kuşak Etkisi: Bir burçta uzun yıllar kalan gezegenler kişilerden çok kuşakları etkilerler. Bu yüzden her kuşakta belirli ortak özellikler görülür.
Kümeleşme (Stellium): Üç veya daha fazla sayıda gezegenin bir burç veya evde toplanması.Başa dön

MMC (Medium Coeli): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna ‘Gökyüzü Ortası’ veya ‘Başucu Noktası’ da denilir.
Meridyen (Meridian): Doğum haritasının dikey ekseni, midheaven ile nadir'i birleştiren çizgi.

NNegatif Burçlar (Negative Signs): Toprak veya Su üçlülerindeki burçlar negatif sayılırlar.OOğlak (Capricorn): Zodyak’ın onuncu burcudur. Güneş, 22 Aralık - 20 Ocak devresinde bu burçta bulunur.
Oğlak Dönencesi (Tropic of Capricorn): Oğlak burcundan geçen eşleğe paralel daire.
Orb: Bir açının etkili olabilme limitleri. Açıların hesaplanmasında kabul edilebilir ölçüde sapma toleransı. Bu sapma toleransları açının türüne ve astroloji ekolüne göre 1 ila 10 derecelik açılarda değişebilir.Başa dön

ÖÖncü (Cardinal): Zodyak gruplarından birine de bu ad verilmiştir. Bu gruplar nitelikleri gösterir. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Önder gruplardır. Bu gruplara ‘Dörtlüler’ de denilir.


PPozitif Burçlar (Positive Signs): Ateş ve Hava üçlülerine giren burçlar pozitiftir.
Presesyon (Precession): Eksen kayması. Sabit yıldızlı göklerin dünya'nın ekseni doğrultusunda ileri doğru ağır ağır ilerleyişi. Bunun sonucunda, Zodyak burçlarına isimlerini veren konstellasyonlar (takım yıldızlar) her 72 yılda 1 derece ilerlerler. Dolayısıyla, gökyüzü her 2160 yılda bir (30 derecelik) bir astrolojik burç genişliğinde ileri gider. Bu da astrolojide yeni bir çağın başlaması demektir." Platonik yıl"ı geçtikten sonra, yani 25,850 yıl sonra, sabit yıldızlı gökler o kadar ilerlemiş olurlar ki Zodyak burçları ve takım yıldızlar yine "birbirlerinin arkasında" konumlanmış olurlar. Astroloji sadece Zodyak burçlarıyla ilgilendiği ve takım yıldızları burçların özgün isim babaları olarak gördüğü için, perseyon "Batı Astrolojisini" temel alan bir horoskopta önemli değildir.

SSabit (Fixed): Dörtlülerden birine de bu ad verilmiştir. Nitelikleri gösteren Sabit dörtlüde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları vardır.
Semboller (Planets and Signs): Işıklar, gezegenler ve burçları belirten şekillere ‘sembol’ denilir.
Serpme: Bir doğum haritasında güçler ayrı ayrı burçlara dağılmışsa buna ‘Serpme’ denilir. Bu tür dağılış insanın pek çok şeye ilgi duymasına neden olabilir.
Sert Etkiler (Affliction): Bir gezegenin başka gezegenlerle kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması, ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.
Sinastri: İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır.
Soltist (Solistice): Bir yılda gecenin en uzun ve en kısa olduğu iki günden biri.
Su (Water): Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır. Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık burçları bulunur.Başa dön

TTakımyıldızlar (Constellations): Astronomi biliminin kabul ettiği belirli yıldız gruplaşmaları. Ekliptik üstündeki takım yıldızların isimleri burçlara da verilmiştir. Fakat burçlar adlarını aldıkları takımyıldızlarla aynı yerlere düşmezler.
Tek Planet (Singleton): Bir yarımkürede tek başına duran gezegenler.
Terazi (Libra): Zodyak’ın yedinci burcudur. Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır.
Toprak (Earth): Üçlülerden birine Toprak adı verilmiştir. Bu üçlüde Boğa, Başak ve Oğlak burçları bulunur.
Transit (Transit): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlere bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır.
Tutulum (Ecliptic): Bk. Ekliptik.

UUnsurlar veya Üçlüler: Zodyak dört gruba ayrılır. Her grupta üç burç bulunur. Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler. Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur.


ÜÜçgen (Trine): Doğum haritasında güçler arasındaki 120 derecelik çok uyumlu açılar. Bazen bir gezegen iki ayrı güçle bu açıyı yapar. O zaman ortaya büyük talih sayılan bir ‘Büyük Üçgen’ çıkar.
Üçlüler (Elements): Veya unsurlar. Burçlar, özelliklerine göre üçer üçer gruplarına ayrılırlar. Bunlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su üçlüleridir.
Üçüncül Evler (Cadent Houses): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü durumdur.Başa dön

YYaklaşma (Application): Eksi yönde bir gezegenin diğer bir gezegene kavuşum duruma yaklaşması veya bir bakış açısı tam derecesine yaklaşmasıdır.
Yararlı Gezegenler (Benefics):
Jüpiter ve Venüs. İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir.
Yarımküre (Hemisphere): Bir doğum haritasında dört yarımküre vardır. Ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalan alanlar, meridyenin doğusunda ve batısında kalan alanlar.
Yarım Küre Vurgusu: Doğum haritasının bir yarım küresinde planetlerin yoğun olarak toplanması.
Yay (Sagittarius): Zodyak’ın dokuzuncu burcudur. Güneş, 23 Kasım - 21 Aralık'ta bu burçta kalır.
Yengeç (Cancer): Zodyak’ın dördüncü burcudur. Güneş, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burçta kalır.
Yengeç Dönencesi (Tropic of Cancer): Yengeç burcundan geçen eşleğe paralel daire.
Yeni Ay (New Moon): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devredir. Ay ve Güneş aynı burçta kavuşumdadır.
Yerini Alan Gezegen (Dispositor): Bir gezegenin yerini alan gezegen. Bu gezegenin bulunduğu burcun doğal yönetici gezegenidir. Örneğin Ay, İkizler burcunda ise Merkür, Merkür; Boğa burcunda ise Venüs yerini alan gezegendir.
Yöneltmeler (Directions): Gelecekle ilgilidir. İki çeşit yöneltme vardır. Birincisi gezegenleri, ikincisi Ay'ı yöneltmektedir.
Yönetici Gezegen (Ruler, Lord): Her astrolojik burç ve ev en az bir gezegen (veya kütle) tarafından yönetilir. Gezegenin burca veya eve hakim olduğu kabul edilir. O belli burcun veya evin karşısındaki gezegen ise zararlıdır (detriment). Güçlü (exaltation) olan burç ve evlerde ise, gezegen çok pozitif ve güçlü bir konumdadır. Bunun karşıt burcu düşük (fall) konumdadır. Bu saydığımız dört konumun dışındaki tarafsız veya niteliği belirsiz pozisyonlara yabancı pozisyonlar denir. Bu nötr pozisyonlar, her bir planet konumunun güçlü ve zayıf oldukları yönleri bize gösterirler. Eğer bir gezegen kendi yönettiği burç veya evde ise çok güçlü ve hakim bir konumdadır. Bu durum exaltation (güçlü) için de geçerlidir. Eğer bir gezegen zararlı ve düşük konumda ise, onun tipik özellikleri ancak sıra dışı yollarla ve zorluklarla gelişebilir. Bu bakış açısı hangi gezegenlerin hangi açılara göre güçlü veya zayıf olduklarını bulmamızı sağlayan açı yorumları için temel bir önem taşır.
Yörünge (Orbit): Bir gök cisminin hareketi boyunca izlediği yol.
Yükseklik (Elevation): Bir yıldızın ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı.
Yükselen Burç (Ascendant): Doğum saati ve yerinde Zodyak’ın Doğu Ufkunda Yükselen Burç ve derecesi. Yükselen burç ayrıca gökyüzü haritasının da birinci evinde bulunur. Yükselen burcunuz için tıklayın.
Yükselen Gezegen (Elavated Planet): Yükselen burcun yöneticisi olan güce bu ad verilir. Bu gezegen haritada güçlü sayılır.
Yükselim (Declination): Bir yıldızın gökkubbede eşlek düzlemine göre açısal uzaklığı.Başa dön

Z Zararlı Konum (Detriment): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars Terazi burcunda zararlı konumdadır.
Zıtlık (Opposition): Doğum haritasında iki gücün oluşturduğu 180 derecelik sert açı. Bazen iki zıt açı birbirini keser ve ortaya Büyük Çapraz çıkar. Bu durumda iki çift zıt burçta bulunan dört güç birbirlerini sert etkilerler. Bu olumlu bir durum sayılmaz.
Zodyak (Zodiac): Dünyamızın ekliptiğin her iki yanında 8’er derecede görülen gökyüzü kuşağı. Gezegenler bu kuşakta görülürler. Astrolojide bu gökyüzü kuşağı otuzar derecelik on iki eşit kısma bölünür. Bu eşit parçaların her biri de bildiğimiz burçlardır.

Başa dön