Akrofonoloji Ürünleri

Elementler

Astroloji geleneğindeki “dört element”, insanlar tarafından ortak bir şekilde algılanan evrenin genelini oluşturan hayati güçler (veya enerjiler) ile ilgilidir. Doğum haritasındaki bu dört element var olan belirli alanlar ve deneyimleri açığa çıkarmaktadır. Bu elementlerin kimyadaki elementler ile bir ilgisi yoktur, aslında onları tamamen aşmaktadır. Astrolojik doğum haritası, ilk nefes alınan an için çizilmektedir, bu sebepten dolayı da kozmik enerji kaynakları ile yaşam boyu sürecek ilişkimizi hemen kurarız. Doğum haritası bundan dolayı bu dört elemente karşı enerjinizi veya kozmik durumunuzu sergilemektedir. Diğer bir deyişle, harita evren içerisindeki bireysel ifadeleri oluşturan çeşitli olayları sembolize etmektedir.

Bu dört element; Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur. Her biri herkesin içinde olan temel enerji ve bilinci temsil etmektedir. İnsanların her biri bilinçli şekilde bazı enerji türlerine diğerlerine nazaran daha alışkın olduğunu fark etmektedir.

Haritada vurgulanan burçların elementi belirgin bir bilinci ve bireylerin güçlü şekilde bağlı oldukları algılama yöntemini göstermektedir.

Ateş Burçları, isteklilik, bağlılık, cesaret ve kendini ifade etme şeklin meydana gelen yaşam prensiplerine enerji verir, bunları yayar ve sıcaklarını dile getirir.

Toprak Burçları, maddi dünyanın kullanılması ve geliştirilmesi için fiziksel formların ve uygulamaların dünyası içindeki davranışları ortaya çıkarır.

Hava Burçları, zihnin duyarlılığı, algılaması ve ifadesi, özellikle de kişisel etkileşim ve geometrik düşünce formları ve soyut fikirler ile ilgilidir.

Su Burçları, soğuğu, hassaslığın iyileştirici prensibini, karşılık verme duygusunu ve diğerlerine karşı empati yapmayı sembolize eder.

Bu enerji kalıplarını anlamanın yollarından biri her bir hali ile onları analiz etmektir. Bu dört elementten her biri üç titreşimsel halde bulunmaktadır: Öncü, Sabit ve Değişken. Bu üç hal ile bu dört elementin birleşmesinden de Zodyak Burçları denilen temel enerji kalıpları meydana gelmektedir.

Öncü Burçlar, eylem prensibi ile etkileşimdedir ve belirgin bir yönde enerji hareketlerini sembolize etmektedir.

Sabit Burçlar, bir merkezde toplanan ya da merkezden dışarı doğru yayılan konsantre enerjiyi temsil etmektedir.

Değişken Burçlar, esnek ve sabit değişimi temsil etmekte ve enerjinin spiralik kalıpları olarak da algılanabilmektedir.

Elementler genelde iki guruba ayrılmaktadır. Ateş ve Hava aktif ve kendini ifade edebilen, Su ve Toprak da pasif, alıcı ve içine kapanık olarak değerlendirilmektedir.

Holistik (bütünsel) doğum haritaları ile ilgili yaklaşımda bu ayrımın çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Belirli bir kategori içerisinde gelişigüzel olarak ve değişmez bir şekilde uygulanabilenlerin yanında bu terimler enerjilerin kullanımı ve bireylerin kendilerini ifade etme yöntemi ile ilgilidir.

Örneğin, Ateş ve Hava burçlarına nazaran Su ve Toprak burçları daha içe kapanıktır, bu da onların kendi içlerinde yaşamalarına ve başkalarının onların temel enerjilerine karışmalarına izin vermemesine sebep olmaktadır. Ancak bu onları hareket etmek için katı bir yapı içerisine sokmaktadır. Ateş ve Hava burçları kendilerini daha iyi ifade edebilmektedir, her zaman “dışa dönüktürler”, enerjilerini ve yaşam maddelerini düşünmeden dışarı verirler (bazen sınırları olduğu gibi göz ardı ederler): Ateş burçları bunu direkt olarak hareket ile ve Hava burçları da bunu sosyal etkileşim ve sözlü iletişim ile gerçekleştirirler. Elementlerin sınıflandırılması ve aynı elemente ait burçlar (örneğin; Koç, Aslan ve Yay – hepsi Ateş) ve aynı gurup içerisindeki elementler ile ilgili gerçek genelde “uyumlu” olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı da kişisel doğum haritalarının yorumlanmasının yanında harita karşılaştırmalarının da yapılması çok önemlidir.

Belirli bir elemente ait her burç, aynı elementsel enerjinin farklı şekilde ifade edilmesidir ve farklı seviyelerde gelişimler ve enerji kalıplarını temsil etmektedir.